Skip to content

Åpenhetsloven

Fra 1. juli 2022 trådte Åpenhetsloven i kraft i Norge. Lovens formål er å fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og arbeidsforhold, samt å sikre forbrukerne, organisasjonene, fagforeninger, journalister og andre tilgang til informasjon.
Konekta Figur Aapenhet 2048x1219

Vi jobber bevisst rundt aktsomhetsvurdering for våre leverandører.
Vi er en av eierne i alliansen Konekta. Alle leverandør- og grossistavtaler som går gjennom alliansen, blir ivaretatt av Konektas servicekontor på vegne av alliansens eierselskaper. Les mer om Konekta her: www.konekta.no

I samarbeid med Konekta inkluderer alle våre samarbeidsavtaler “Code of Conduct” som omhandler etiske retningslinjer og menneskerettigheter.

Aktsomhetsvurdering som en kontinuerlig prosess
I henhold til den nye Åpenhetsloven jobber vi bevisst med å kartlegge og vurdere eventuelle negative påvirkninger/skader i egen virksomhet, leverandørkjede og forretningsforbindelser, og eventuelt forebygge, redusere eller stanse dette.

Aktsomhetsvurdering av leverandører
– Konekta sine leverandører blir ivaretatt av alliansen på vegne av alliansens 10 eierselskaper
– Interne leverandører blir ivaretatt per virksomhet i Telerør AS

Informasjon og tilsyn
Vi jobber med aktsomhetsvurderingen og den årlige redegjørelsen vil publiseres her innen 30. juni hvert år.

Rapport 2023

Redegjørelsesplikt
Henvendelser sendes til:  post@lrh.no