Skip to content

Rehabilitering

larvik rorhandel rehabilitering

Stadig flere boligbyggelag har behov for å modernisere sine våtrom. Larvik Rørhandel tilbyr trygghet og forutsigbarhet for boligbyggelag som skal renovere.

Våtromsrehabilitering er et av Larvik Rørhandels satsningsområder. Som følge av naturlig aldring av rør og endret bruk, har stadig flere borettslag behov for å bygge om og modernisere sine våtrom.

Vi har over 30 års erfaring med rehabilitering av boligbyggelag, og bistår deg hele veien, fra planleggingsstart til ferdig rehabilitert bad.

Vi tilbyr trygghet og forutsigbarhet for boligbyggelag som skal renovere. Trygghet ved at håndverkerne, materialet og sluttresultatet holder høy kvalitet. Forutsigbarhet ved at bygge- og rentekostnader ikke overskrider budsjettet og at prosjektet ferdigstilles i henhold til frister, slik at beboerne kan flytte inn igjen til avtalt tid.

Larvik Rørhandel kan spille en aktiv rolle i samtlige faser av renoveringen:

  • Tilstandsvurdering av våtrommene
  • Utarbeidelse av beslutningsunderlag for generalforsamling
  • Utarbeidelse av beskrivelse for innhenting av priser
  • Kontrahering av underentreprenører
  • Oppfølging i byggeperioden og garantiperioden