Skip to content

Konekta

larvik rorhandel norsk ror allianse

Larvik Rørhandel er medlem i Konekta som er et forpliktende samarbeid mellom noen av de beste, store frittstående regionale norske rørentreprenørene.

Konekta har gode innkjøpsavtaler med solide og anerkjente leverandører av VVS-produkter, noe som gir deg som kunde best priser og garantier.

Forretningsidéen er å bidra til at deltakerne styrker sin posisjon som den mest konkurransedyktige regionale aktøreren innen sin bransje, samtidig som de samlet utvikles til å bli en sterk utfordrer på landsdekkende nivå.
 Konekta skal samtidig bidra til at deltakerne er best rustet til å møte morgendagens utfordringer i form av endrede rammebetingelser og ny konkurransesituasjon. 
På denne måten skal deltakerne fremstå som de foretrukne samarbeidspartnere for potensielle kunder og som foretrukne arbeidsgivere.

Medlemmer i Konekta

 • Larvik Rørhandel AS, Larvik
 • Telerør AS, Prosgrunn
 • Eierselskaper
 • Allier Gruppen
 • Askim og Mysen Rør
 • Elektrogruppen
 • K. Lund
 • Nordvest Miljø
 • NRA Øst
 • Terjesen
 • Teqva Gruppen
 • Åge Nilsen

Du kan lese mer om Konekta på konekta.no