Skip to content

Fornybar energi

varmepumpe

Økende fokus på miljø og energi- og kostnadseffektive varmeløsninger har gjort at stadig flere velger vannbåren gulvvarme.

Norsk husstand som bruker fyringsolje som oppvarming, slipper ut 2,7 kg CO2 pr. liter fyringsolje. Et årlig forbruk på 4000 liter fyringsolje forårsaker et utslipp på 10 tonn CO2 som tilsvarer det årlige CO2 utslippet fra 4-5 nyere personbiler.

Stortinget har bedt regjeringen innføre forbud mot fyring med fossil olje i husholdninger innen 2020, og mange har valgt varmepumpe.

Varmepumper

Økende fokus på miljø og energi- og kostnadseffektive varmeløsninger har gjort at stadig flere velger varmepumpe som løsningen på sitt oppvarmingsbehov. En investering i en varmepumpeløsning kan gjøres ut fra ønsket om økt kvalitet og velvære i hjemmet, av økonomiske årsaker eller ut i fra et miljømessig perspektiv. For de fleste vil det være en kombinasjon av disse hensynene som gjør det interessant å velge en varmepumpeløsning.

Larvik Rørhandel fører svenske kvalitetsvarmepumper av fabrikat Nibe, som er en av Europas ledende produsenter av væske/vann og luft/vann varmepumper, (og har ved flere anledninger vært «best i test»). Ved å skifte ut oljekjelen med luft/vann eller væske/vann varmepumpe, kan du spare opptil 75% av energiutgiftene til oppvarming og produksjon av varmt tappevann.

Fordelene med varmepumpe


Bedre luftkvalitet
Varmepumper har ingen utslipp av partikler. Filteret i pumpens innedel fanger opp støvpartikler fra luften og bidrar til at luftkvaliteten i boligen blir bedre.

Moderat investering
Luft/luft-varmepumper krever moderate investeringskostnader (15.000 – 30.000).

Redusert strømforbruk
Den årlige besparelsen i en vanlig enebolig ligger vanligvis på mellom 30 og 60 prosent av elektrisiteten brukt til oppvarming av boligen. Hvor mye strøm du sparer vil være avhengig av klimatiske forhold, boligens utforming og om du bruker anlegget til kjøling om sommeren.

Tilgjengelig varmekilde
Fordelen med å benytte luft som varmekilde er at den er tilgjengelig overalt. Derfor kan luft/luft-varmepumper monteres i nesten alle typer boliger, både eneboliger, tomannsboliger og rekkehus.

Enkel i bruk
Våre varmepumper leveres med gode styringssystemer som er enkle i bruk og gjør det mulig å forhåndsinnstille ulike temperaturer til ønsket tid på døgnet. En luft/luft-varmepumpe kan også brukes til kjøling på varme dager. Dette vil imidlertid redusere energieffektivisering og den økonomiske besparelsen. Dette anbefales derfor ikke.

Vannbåren varme

Vannbåren varme er vann som varmes opp av en varmekilde, og som sirkulerer i rør i gulv eller gjennom radiatorer. Fornybare varmekilder som varmepumpe, biokjel eller solfanger brukes i kombinasjon med vannbåren varme. Et vannbårent system transporterer det varme vannet fra disse varmekildene rundt i rommene som skal varmes opp.

Med vannbåren varme som gulvvarme, får du en løsning som gir deg et deilig inneklima. Vannbåren varme  kan installeres i eksisterende og nye boliger, næringsbygg og offentlige bygg. Det er et godt alternativ som dekker kravene til fornybar energi ved oppvarming via varmepumpe.

 

Fordeler med vannbåren gulvvarme


Usynlig
Vannbåren varme er et usynlig system som forenkler møbleringen ettersom det er ingen elementer på veggene å ta hensyn til.

For barn
Vannbåren gulvvarme er komfortabelt for småbarn som leker på gulvet.

Enkel rengjøring
Vannbåren varme forenkler rengjøringen ettersom det er ingen elementer som samler støv, og gulvet tørker fort etter vask.

Bedre inneklima
Vannbåren varme gir et bedre inneklima, og anbefales av Astma- og Allergiforbundet.

Økonomisk tilskudd

Du kan også få økonomisk tilskudd om du skifter til fornybar energi. Dette får du ved å søke hos Enova (enova.no).

Eksempler på Enova tilskudd:

  • Støtte til væske/vann varmepumpe (basert på berg, jord, sjø, etc.) – Opptil 30.000,-
  • Støtte til luft/vann varmepumpe – Opptil 20.000,-
  • Støtte til fjerning eksisterende av oljekjel og oljetank – Opptil 10.000,-
  • Støtte til avtrekksvarmepumpe – Opptil 20.000,-
  • Støtte til ombygging til vannbåren varme – Opptil 10.000,-
  • Støtte til ettermontering av balansert ventilasjon – Opptil 20.000,-

Har du allerede installert vannbåren varmesystem med eksempelvis en kombinasjonsbereder med el. elementer som varmekilde? Da gjelder også ovenstående tilskuddsordninger for denne type anlegg ved ettermontering av varmepumpe. Det går også an å kombinere flere løsninger som i sum kan gi opptil 50.000,- i tilskudd fra Enova.