Skip to content

Godkjenninger

larvik rorhandel godkjenninger

Larvik Rørhandel har alle sentrale godkjenninger fra Direktoratet for byggkvalitet av høyeste klasse innenfor et bredt spekter av alle typer systemer.

  • Godkjent lærlingbedrift
  • Mesterregisteret
  • FG-godkjenning (Forsikringsselskapenes godkjennelsesnevnd)
  • Sentral godkjenning for ansvarsrett
  • Byggebransjens våtromsnorm
  • Rørentreprenørene Norge

I tillegg har flere av våre rørleggere kompetansebevis som gjør de klarert til spesialoppdrag.

Godkjenningen dekker prosjektering og utførelse med kontroll innenfor de arbeidsområdene vi normalt arbeider innenfor.

 

sentralgodkjenning

Print

Mester

Rørentreprenørene

FG 768x673

Byggebransjen2 768x901

Håndverkerklagenemda

1. juli 2016 trådte Lov om klageorganer i forbrukersaker i kraft. Loven regulerer blant annet forbrukers mulighet til å få sin sak behandlet ved et klageorgan i Norge. Alle medlemsbedrifter i Rørentreprenørene Norge er automatisk tilknyttet Håndverkerklagenemnda.

Hvis du ønsker å klage over en vare eller tjeneste kjøpt hos oss, kan du inngi en klage til:

Håndverkerklagenemnda
Postboks 5480 Majorstuen, 0305 Oslo

Alternativt:
Forbrukerrådet
Postboks 463 Sentrum, 0105 Oslo

Når du sender klagen til nemnda skal du informere om vår e-postadresse post@lrh.no.