Larvik Rørhandel har alle sentrale godkjenninger fra Direktoratet for byggkvalitet av høyeste klasse innenfor et bredt spekter av alle typer systemer.

  • Godkjent lærlingbedrift
  • Mesterregisteret
  • FG-godkjenning (Forsikringsselskapenes godkjennelsesnevnd)
  • Sentral godkjenning for ansvarsrett
  • Byggebransjens våtromsnorm
  • Rørentrprenørene Norge

I tillegg har flere av våre rørleggere kompetansebevis som gjør de klarert til spesialoppdrag.

Godkjenningen dekker prosjektering og utførelse med kontroll innenfor de arbeidsområdene vi normalt arbeider innenfor.

Sentralt Godkjent - Larvik Rørhandel
Godkjent Lærebedrift - Larvik Rørhandel
MESTER - Larvik Rørhandel
Rørentrepenøren Norge - Larvik Rørhandel
FG - Larvik Rørhandel
Byggebransjens Våromsnorm BVN - Larvik Rørhandel

Håndverkerklagenemda

1. juli 2016 trådte Lov om klageorganer i forbrukersaker i kraft. Loven regulerer blant annet forbrukers mulighet til å få sin sak behandlet ved et klageorgan i Norge.
Alle medlemsbedrifter i Rørentreprenørene Norge er automatisk tilknyttet Håndverkerklagenemnda.

Hvis du ønsker å klage over en vare eller tjeneste kjøpt hos oss, kan du inngi en klage til:

Håndverkerklagenemnda
Postboks 5480 Majorstuen
0305 Oslo

Alternativt:

Forbrukerrådet
Postboks 463 Sentrum
0105 Oslo

Når du sender klagen til nemnda skal du informere om vår e-postadresse post@lrh.no.