Skip to content

Godkjenninger

larvik rorhandel godkjenninger

Larvik Rørhandel har alle sentrale godkjenninger fra Direktoratet for byggkvalitet av høyeste klasse innenfor et bredt spekter av alle typer systemer.

  • Godkjent lærlingbedrift
  • Mesterregisteret
  • FG-godkjenning (Forsikringsselskapenes godkjennelsesnevnd)
  • Sentral godkjenning for ansvarsrett
  • Byggebransjens våtromsnorm
  • Rørentreprenørene Norge
  • Miljøfyrtårn-sertifisering

I tillegg har flere av våre rørleggere kompetansebevis som gjør de klarert til spesialoppdrag.
Godkjenningen dekker prosjektering og utførelse med kontroll innenfor de arbeidsområdene vi normalt arbeider innenfor.

Larvik Rørhandel oppnår Miljøfyrtårn-sertifisering: Fremtidsrettet fokus på bærekraft

Vi er stolte over å kunngjøre at Larvik Rørhandel har blitt tildelt Miljøfyrtårn-sertifiseringen, som bekrefter vår forpliktelse til miljøvennlige praksiser og bærekraftig drift. Denne prestisjefylte anerkjennelsen markerer vårt engasjement for å redusere miljøpåvirkningen og fremme en sunnere planet for kommende generasjoner.

Hva betyr Miljøfyrtårn-sertifisering for Larvik Rørhandel?
Miljøfyrtårn-sertifiseringen representerer en milepæl i vår reise mot bærekraftig forretningspraksis. Det betyr at Larvik Rørhandel har gjennomgått en grundig gjennomgang av våre operasjoner, implementert effektive miljøtiltak og oppfyller strenge krav til miljøprestasjon. Dette inkluderer alt fra energieffektivitet og avfallshåndtering til transport og ansvarlig innkjøp.

Hvorfor er Miljøfyrtårn-sertifisering viktig for oss og våre kunder?
For oss representerer Miljøfyrtårn-sertifiseringen ikke bare et bevis på vårt engasjement for miljøvern, men også en mulighet til å inspirere andre bedrifter til å følge vårt eksempel. Våre kunder kan være trygge på at de velger en samarbeidspartner som tar ansvar for miljøet og aktivt søker å redusere sin miljøpåvirkning.

Hva innebærer dette for våre tjenester og produkter?
Som Miljøfyrtårn-sertifisert bedrift er vi forpliktet til å kontinuerlig forbedre våre tjenester og produkter med tanke på miljøvennlighet. Dette betyr at vi vil fortsette å tilby innovative løsninger som ikke bare oppfyller, men overgår miljøkravene. Vårt mål er å være en pålitelig partner for våre kunder, samtidig som vi bidrar til å bevare naturen og fremme en bærekraftig fremtid.

Oppsummering: Larvik Rørhandel tar et steg mot en grønnere fremtid
Miljøfyrtårn-sertifiseringen er et viktig skritt i Larvik Rørhandels reise mot bærekraftig forretningspraksis. Vi er stolte av denne anerkjennelsen og forplikter oss til å fortsette å lede an i vår bransje når det gjelder miljøvern og bærekraft. Sammen kan vi forme en grønnere fremtid for kommende generasjoner.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon post@lrh.no om vår Miljøfyrtårn-sertifisering og hvordan vi kan bidra til dine bærekraftsmål.

wp wp content uploads 2017 06 Miljfyrtarn norsk farger

sentralgodkjenning

Print

Mester

Rørentreprenørene

FG 768x673

Byggebransjen2 768x901

Håndverkerklagenemda

1. juli 2016 trådte Lov om klageorganer i forbrukersaker i kraft. Loven regulerer blant annet forbrukers mulighet til å få sin sak behandlet ved et klageorgan i Norge. Alle medlemsbedrifter i Rørentreprenørene Norge er automatisk tilknyttet Håndverkerklagenemnda.

Hvis du ønsker å klage over en vare eller tjeneste kjøpt hos oss, kan du inngi en klage til:

Håndverkerklagenemnda
Postboks 5480 Majorstuen, 0305 Oslo

Alternativt:
Forbrukerrådet
Postboks 463 Sentrum, 0105 Oslo

Når du sender klagen til nemnda skal du informere om vår e-postadresse post@lrh.no.