Skip to content

Service og vedlikehold

larvik rorhandel service

Larvik Rørhandel skreddersyr service- og vedlikeholdsavtaler for å ivareta gjeldende forskrifter og andre oppgaver som bør utføres for at VVS-anlegget skal fungere optimalt.

Alle VVS-installasjoner trenger service og vedlikehold. Larvik Rørhandel har satt vedlikeholdet i system, og skreddersyr service- og vedlikeholdsavtaler for våre kunder for å ivareta gjeldende forskrifter og andre forefallende oppgaver som bør utføres for at VVS-anlegget skal fungere optimalt – til riktige betingelser.

Myndighetene stiller krav til eiere av VVS-installasjoner:

 • Et sprinkleranlegg skal ha både kontroll og service/vedlikehold.
 • Brannslanger skal vedlikeholdes.
 • Eiere av sanitæranlegg har ansvaret for å sikre publikum mot smitte av Legionella-bakterier.
 • Gassanlegg må etterses og vedlikeholdes.
 • Varme-, kjøle- og ventilasjonsanlegg trenger vedlikehold for å fungere gi optimal energisparing.
 • Forebygging av vannskader.

Larvik Rørhandel kan oppgavene til fulle for våre kunder. Vår serviceavdeling utfører alle typer oppdrag innen rør- og ventilasjonsarbeider. Avdelingen betjener det profesjonelle markedet, innen både privat og offentlig sektor. Vi har mange faste avtaler, men har kapasitet til flere oppdrag – innen ordinære prosjekter eller prosjekter som krever spesiell fleksibilitet eller kompetanse.

Serviceavdelingen leverer også service- og rammeavtaler tilpasset den enkelte eiendomsforvalter, hvor vi f.eks kan foreta jevnlige besøk for ettersyn og vedlikehold, eller drifte de tekniske anleggene.

Serviceavdelingen kan utføre følgende oppdrag:

 • Hytteservice – sommer og vinterklargjøring
 • Høytrykkspyling
 • Kloakkpumpestasjoner
 • Rør-peileutstyr
 • Små servicejobber
 • Sprinkleranlegg
 • TV-inspeksjon
 • Vannsjekk
 • Varmepumper
 • Årlige serviceavtaler