Fakta

 
Fakta industri rørlegger - Larvik Rørhandel

Larvik Rørhandel står for trygghet og forutsigbarhet. Det er vanlig at våre medarbeiderne blir hos oss lenge. Det er en av forklaringene på at vi har en så stor andel faste kunder.

Godkjenninger

 

Larvik Rørhandel har alle sentrale godkjenninger fra Direktoratet for byggkvalitet av høyeste klasse innenfor et bredt spekter av alle typer systemer.

Historie

 
Antikke rør - Steam punk - Larvik Rørhandel

Larvik Rørhandel AS er en lokal hjørnesteinsbedrift som har levert kvalitet i Larvik, Sandefjord og resten av Vestfold siden 1933.

Karriere

 

I Larvik Rørhandel tar vi våre medarbeidere på alvor, og det er store muligheter for den som vil noe. Mennesker med kompetanse og ambisjoner dyrkes frem, og gis muligheter til innsikt og utvikling.

Norsk Rørallianse

 

Vi er medlem i NRA (Norsk Rørallianse) som er et forpliktende samarbeid mellom noen av de beste, store frittstående regionale norske rørentreprenørene.